"No Future! Historia krakowskiej FMW" - Jesień 1986

13 października 1986 r. krakowska FMW zaplanowała i próbowała zorganizować w niektórych szkołach średnich „ciche przerwy”. Niestety zamiar ten zupełnie się nie powiódł. W tym czasie nie ukazywało się jeszcze „ABC”, a złożone w „Solidarności Hutników” zamówienie na materiały propagandowe, choć przyjęte, nie zostało zrealizowane, za co zresztą „Solidarność Hutników” przeprosiła i solennie obiecała na przyszłość bardziej wydajną pomoc (...).

Tym niemniej gdzieniegdzie pojawiły się okolicznościowe plakaty i niewielkie ilości podawanych z rąk do rąk ulotek, ale okazało się to dalece niewystarczające. W czterech szkołach, gdzie akcja informacyjna miała większy zasięg i jaki taki rezonans, dyrekcje pod pretekstem zbliżającego się Dnia Nauczyciela celowo dezorganizowały tok zajęć, dowolnie skracając lekcje i przerwy, zwalniając wcześniej do domu. Tym razem nie udało się, ale na przyszłość nie zrezygnujemy z tego rodzaju prób pobudzenia i konsolidacji środowiska uczniowskiego.

FMW udało się jednak zorganizować wiec na miejscu śmierci Bogdana Włosika po nabożeństwie fatimskim w „Arce” z udziałem kilkuset osób (Chyba tu po raz pierwszy w Polsce na otwartej manifestacji można było usłyszeć okrzyki „FMW, FMW!”).


Czytaj całość