Fragmenty książki

Trudne początki działalności

post img

"No Future! Historia krakowskiej FMW" - Jesień 1986 13 października 1986 r. krakowska FMW zaplanowała i próbowała zorganizować w niektórych szkołach średnich „ciche przerwy”. Niestety zamiar ten zupełnie się nie powiódł. W tym czasie nie ukazywało się jeszcze „ABC”, a złożone w „Solidarności Hutników” zamówienie na materiały propagandowe, choć przyjęte, nie zostało zrealizowane, za co zresztą „Solidarność Hutników” przeprosiła i solennie obiecała na przyszłość bardziej wydajną pomoc (...). Tym niemniej gdzieniegdzie pojawiły się okolicznościowe plakaty i niewielkie ilości podawanych z rąk do rąk ulotek, ale okazało się to dalece niewystarczające. W czterech szkołach, gdzie akcja informacyjna miała większy zasięg i...

CZYTAJ WIĘCEJ

Lenin go home!

post img

"No Future! Historia krakowskiej FMW" - "Lenin go home!" (tekst otwierający książkę)Z oświadczenia Małgorzaty Niezabitowskiej, rzeczniczki rządu: "Jak się dowiadujemy, w Nowej Hucie podpalony został pomnik Lenina. Jest to akt wandalizmu. Co więcej, w obecnej chwili, w przeddzień podróży premiera Tadeusza Mazowieckiego do Moskwy, akt taki ma znamiona prowokacji politycznej i zasługuje na potępienie". Aleksander Hall dziś obraca wszystko w żart: "Powinienem zrelacjonować zabawny incydent związany z tą sprawą. W przeddzień rozpoczęcia wizyty premiera Mazowieckiego w Związku Radzieckim, w Nowej Hucie zapowiedziano manifestację organizowaną przez radykalne organizacje w celu zburzenia pomnika Lenina. Nietrudno było sobie wyobrazić, jak wydarzenie to mogło...

CZYTAJ WIĘCEJ

Jak powstała FMW w Krakowie?

post img

"No Future! Historia krakowskiej FMW" - fragment rozdziału 2. Powstanie FMW w Krakowie (ściślej w Nowej Hucie) w grudniu 1985 r. nie było – jak już pisaliśmy – stworzeniem tego antykomunistycznego środowiska młodzieży. Działało ono aktywnie od około trzech lat, od kilku tygodni wydawało pismo. Przez przystąpienie do Federacji Młodzieży Walczącej organizacja zyskiwała jednak dodatkową wartość – własny szyld. Taki szyld, choć w 1985 r. mało znany, był ważny. Pozwalał na identyfikację poszczególnych osób czy działań związanych z tym środowiskiem przez ludzi z zewnątrz (inne grupy opozycyjne, SB, opinię publiczną), a także sprzyjał integracji grupy. Był bodźcem do prowadzenia działalności,...

CZYTAJ WIĘCEJ
Powrót

Patroni