Zrodzony w sierpniu 1980 r. wielomilionowy opozycyjny ruch społeczny był czymś w rodzaju pospolitego ruszenia czy też konfederacji Wolnych Polaków skierowanej przeciw komunistycznej władzy. Da się wyróżnić jego cztery generacje. Bohaterowie niniejszego opracowania to z pewnością najmłodsza z nich - ludzie którzy w stanie wojennym byli nastolatkami. Burzliwe lata 80. były więc dla nich czasem wkraczania w dorosłość, swoistym przekraczaniem „smugi cienia”.

Autorzy nie są z wykształcenia historykami, a tym bardziej historykami akademickimi, ani nawet historykami „ipeenowskimi”. Cechuje ich jednak niewątpliwa pasja badawcza oraz znaczne umiejętności warsztatowe wzbogacone dobrą znajomością z autopsji czasów, ludzi i zdarzeń, o których piszą.

Opracowanie to można określić jako historyczny reportaż, będący fascynującą opowieścią o czasach i ludziach. Podkreśla te cechy sprawny styl pisarski, dobrze dostosowany do obranej konwencji.